Den tekniske udvikling af direktiv om radiostøj (elektromagnetisk kompabilitet) hos køretøjer og om ændring af direktiv om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Kommissionens direktiv 2004/104/EF af 14. oktober 2004 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøj (elektromagnetisk kompabilitet) hos køretøjer og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 337 af 13.11.2004, s. 13

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex (Bekendtgørelse af 4.marts 2005 om Detailforskrifter for Køretøjer 2005)


Andre oplysninger:

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik