Lovgivning om transport af farligt gods ad vej

Kommissionens direktiv 2003/111/EF af 26. november 2003 om ændring af bilag II til direktiv 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 311 af 27. november 2003, s. 12

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex

(forældet) regel i Retsinformation ifølge oplysningerne i EUR-Lex

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik