Tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold.

RÅDETS DIREKTIV 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 375 af 23. december 2004, s. 12

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2002) 0548

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible i EUR-Lex

Danmark er på grund af retsforholdet ikke omfattet af direktivet

Andre oplysninger:

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik