Maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester.

Kommissionens direktiv 2004/115/EF af 15. december 2004 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for visse pesticidrester

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 374 af 22. december 2004, s. 64

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik