Officielt tilsyn og ligestilling af frø produceret i tredjelande

Rådets direktiv 2004/117/EF af 22. december 2004 om ændring af direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår undersøgelser foretaget under officielt tilsyn og ligestilling af frø produceret i tredjelande

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 14 af 18. januar 2005, s. 18

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2004) 0263

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik