Indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter.

Rådets direktiv 2005/15/EF af 28. februar 2005 om ændring af bilag IV til direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 56 af 2. marts 2005, s. 12

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0038

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik