Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mikroorganismer

Rådets direktiv 2005/25/EF af 14. marts 2005 om ændring af bilag VI til direktiv 91/414/EØF for så vidt angår plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mikroorganismer (1)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 90 af 8. april 2005, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0814

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik