Maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i korn, frugt og grøntsager.

Kommissionens direktiv 2005/37/EF af 3. juni 2005 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til maksimalgrænseværdierne for visse pesticidrester i og på korn og visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 141 af 4. juni 2005, s. 10

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik