Om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

Kommissionens direktiv 2005/43/EF af 23. juni 2005 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 164 af 24. juni 2005, s. 37

Retsinformation:
Kodificering: Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik