Om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af amitraz

Kommissionens direktiv 2005/46/EF af 8. juli 2005 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af amitraz (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 177 af 9. juli 2005, s. 35

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik