Om maksimalgrænseværdigheder for pesticidrester i korn og produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse.

Kommissionens direktiv 2005/48/EF af 23. august 2005 om ændring af Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for rester af visse pesticider i og på korn og visse produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 219 af 24. august 2005, s. 29

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik