Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

Kommissionens direktiv (EF) 2005/52/EF af 9. september 2005 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 234 af 9. september 2005, s. 9

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik