Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/59/EF af 26. oktober 2005 om 28. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (toluen og trichlorbenzen)

Offentliggørelse i EU-Tidende:L. 309 af 25. november 2005, s. 13

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik