Direktiv om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 309 af 25. november 2005, s. 15

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2004) 0448


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik