Om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/69/EF af 16. november 2005 om 27. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (polycykliske aromatiske kulbrinter i blødgøringsolier til gummi og dæk)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 323 af 9. december 2005, s. 51

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik