Om maksimalgrænseværdier for rester af visse pesticider i og på korn og visse produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse.

Kommissionens direktiv 2005/70/EF af 20. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for rester af visse pesticider i og på korn og visse produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse (1)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 276 af 21. oktober 2005, s. 35

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik