Direktiv om maksimalgrænseværdier for visse plantebeskyttelsesmidler.

Kommissionens direktiv 2005/74/EF af 25. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for ethofumesat, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozin og thiabendazol (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 282 af 26. oktober 2005, s. 9

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Historisk)

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik