Om maksimalgrænseværdier for pesticidrester.

Kommissionens direktiv 2005/76/EF af 8. november 2005 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF og 86/362/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for kresoxim-methyl, cyromazin, bifenthrin, metalaxyl og azoxystrobin (1)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 293 af 9. november 2005, s. 14

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik