Om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af carbofuran (1)

Kommissionens direktiv 2006/4/EF af 26. januar 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af carbofuran

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 23 af 27. januar 2006, s. 69

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex
(forældet) regel i Retsinformation ifølge oplysningerne i EUR-Lex


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik