Om de fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat.

Kommissionens direktiv 2006/9/EF af 23. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår de deri fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diquat

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 22 af 26. januar 2006, s. 24

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex

(forældet) regel i Retsinformation ifølge oplysningerne i EUR-Lex

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik