Direktiv om affald

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 114 af 27. april 2006, s. 9

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0731


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik