Om sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 102 af 11. april 2006, s. 35

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0628


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Analyse af sanktionerne for alvorlige overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport:

KOM (2009) 0225

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik