Direktiv om lagring af data i forbindelse med offentligt tilgængelige kommunikationstjenester og kommunikationsnet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 105 af 13. april 2006, s. 54

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0438


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Logningsbekendtgørelsen)
Vejledning til Logningsbekendtgørelsen


Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik