Om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af stoffer i benomylgruppen.

Kommissionens direktiv 2006/30/EF af 13. marts 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af stoffer i benomylgruppen (1)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 75 af 14. marts 2006, s. 7

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (NB Historisk lovgivning)

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik