Om energieffektivitet og om energitjenester

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 114 af 27. april 2006, s. 64

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0739


Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Administrative gennemførelsesforanstaltninger i EUR-Lex


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik