Om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 161 af 14. juni, s. 12

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0492


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik