Om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 157 af 9. juni 2006, s. 87

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2004) 0177


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Lovforslag L 120 af 27. marts 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Lovforslag L 100 af 12. marts 2008 om ændring af årsregnskabsloven
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side om revision og revisorer 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens side om årsregnskaber m.m.

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik