Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af fenbutatinoxid m.fl.

Kommissionens direktiv 2006/53/EF af 7. juni 2006 om ændring af Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af fenbutatinoxid, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraclostrobin

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 154 af 8. juni 2006, s. 11

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (NB Historisk lovgivning)

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik