Om maksimumsvægten af partier af sædekorn.

Kommissionens direktiv 2006/55/EF af 12. juni 2006 om ændring af bilag III til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår maksimumsvægten af partier af sædekorn

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 159 af 12. juni 2006, s. 13

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik