Om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion og oxamyl.

Kommissionens direktiv 2006/59/EF af 28. juni 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenitrothion, methidathion og oxamyl

Offentliggørelse i EU-Tidende: L. 175 af 29. juni 2006, s. 61

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (NB Historisk lovgivning)

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik