Direktiv om ændring af bilagene til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af trifloxystrobin, thiabendazol, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl, myclobutanil, glyphosat, trimethylsulfonium, fenpropimorph og chlormequat

Kommissionens direktiv 2006/60/EF af 7. juli 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af trifloxystrobin, thiabendazol, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl, myclobutanil, glyphosat, trimethylsulfonium, fenpropimorph og chlormequat (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 206 af 27. juli 2006 s. 1

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (NB Historisk lovgivning)

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik