Om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af atrazin, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat og triazophos

Kommissionens direktiv 2006/61/EF af 7. juli 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af atrazin, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat og triazophos

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 206 af 27. juli 2006 s. 12

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (NB Historisk lovgivning)

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik