Om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af desmedipham, phenmedipham og chlorfenvinphos

Kommissionens direktiv 2006/62/EF af 12. juli 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af desmedipham, phenmedipham og chlorfenvinphos

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 206 af 27. juli 2006 s. 27

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (NB Historisk lovgivning)

Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik