Direktiv om batterier og akkumulatorer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 266 af 26. september 2006, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0723


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Lovforslaget, der gennemfører direktivet


Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik