Direktiv om stiftelsen af aktieselskaber

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/68/EF af 6. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 264 af 25. september 2006, s. 32

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2004) 0730


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Se evt. oplysninger om gennemførelsesforanstaltninger i EUR-Lex

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik