Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 164 af 25. juni 2008, s. 19

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0505


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik