Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter

Kommissionens direktiv 2008/64/EF af 27. juni 2008 om ændring af bilag I-IV til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 168 af 28. juni 2008, s. 31

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik