Direktiv om optagelse af tritosulfuron som aktivstof

Kommissionens direktiv 2008/70/EF af 11. juli 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tritosulfuron som aktivstof

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 185 af 12. juli 2008, s. 40

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
direktiv 2008/70/EF af 11. juli 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tritosulfuron som aktivstof Offentliggørelse i EU-Tidende: L 185 af 12. juli 2008, s. 40 Retsgrundlag: Direktiv 91/414/EØF Frist for national gennemførelse: 31. maj 2009 Forskrifter, der gennemfører direktivet: Link til Retsinformation Andre oplysninger: Link til EUR-Lex Link til Kommissionens side om optagelse af aktivstoffer Link til Miljøstyrelsens side om plantebeskyttelsesmidler (pesticider m.m.)">Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik