Direktiv om beskyttelse af vilde fugle

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/102/EF af 19. november 2008 om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 323 af 3.december 2008, s. 31

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0105


Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik