Direktiv om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/60/EF af 13. juli 2009 om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 198 af 30. juli 2009, s. 15

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0667


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 74/152/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik