Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 211 af 14. august 2009, s. 55

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0528


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik