Direktiv om botaniske navne på planter

Kommissionens direktiv 2009/74/EF af 26. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår de botaniske navne på planter, de videnskabelige navne på andre organismer samt visse bilag til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 2002/57/EF på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 166 af 27. juni 2009, s. 40

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik