Direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/139/EF af 25. november 2009 om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 322 af 9. december 2009, s. 3

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0318


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 93/34/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering
Den gældende implementering
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik