Direktiv om specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/144/EF af 30. november 2009 om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 27 af 30. januar 2010, s. 33

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0690


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 89/173/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering.
Den gældende implementering
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik