Direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 330 af 16. december 2009, s. 28

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0664


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 83/477/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering
Den gældende implementering
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik