Direktiv om optagelse af aktivstoffet carbendazim

Kommissionens direktiv 2009/152/EF af 30. november 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 314 af 1. december 2009, s. 66

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible pr. 11. januar 2010 for Danmark i EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik