Direktiv om den renhed, der kræves for aktivstoffet metazachlor

Kommissionens direktiv 2009/155/EF af 30. november 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår den renhed, der kræves for aktivstoffet metazachlor (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 314 af 1. december 2009, s. 72

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik