Direktiv om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser

Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EØS-relevant tekst)


Offentliggørelse i EU-Tidende: L 192 af 23. juli 2010, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0715


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 90/426/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering.
Den gældende implementering
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik