Direktiv om racerent avlskvæg

Rådets direktiv 2009/157/EF af 30. november 2009 om racerent avlskvæg (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 323 af 10. december 2009, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0749


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 77/504/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering.
Den gældende implementering
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik