Direktiv om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med fjerkræ og rugeæg

Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 343 af 22. december 2009, s. 74

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2009) 0227


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 90/539/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering:
Den gældende implementering

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik